Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Naam onderneming: Maxillus Holding B.V.
handelend onder de naam/namen: Chennai Originals / losseboxershorts.nl

Vestigingsadres:
Postweg 188
6741 MN Lunteren

Telefoonnummer: 0342- 400 639
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@losseboxershorts.nl

KvK-nummer: 30187333
Btw-identificatienummer: NL812056489

Artikel 2 – Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Chennai Originals als leverancier van producten optreedt.

Artikel 3 – Onjuistheden
Chennai Originals (www.losseboxershorts.nl) is niet verplicht een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de producten, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en 1) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of 2) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Chennai Originals die betreffende producten met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

Artikel 4 – Prijzen
Alle prijzen die vermeld staan op www.losseboxershorts.nl zijn inclusief 21% BTW en in euro’s, maar exclusief de verzendkosten.

Artikel 5 – Garantie
De producten voldoen aan de specificaties zoals die vermeld zijn op de website. De garantie beperkt zich echter tot de garantie die de fabrikant van het artikel heeft verstrekt. Wanneer binnen 30 dagen na aflevering blijkt dat het artikel niet aan de garantie voldoet, dan zal Chennai Originals zorg dragen voor vervanging of herstel van het artikel of terugbetaling van het aankoopbedrag.

Artikel 6 – Verzendkosten
De verzendkosten zijn voor afleveradressen in Nederland en België € 3,95 en per bestelling. Bij verzending van € 45,- of meer worden er geen verzendkosten in rekening gebracht, mits de artikelen in een bestelling gelijktijdig en naar hetzelfde adres verzonden worden.

Artikel 7 - Levering en levertijd
7.1 Chennai Originals zal zich inspannen om de bestelde producten binnen 2 werkdagen na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren, mits voorradig. Dit geldt voor bestellingen die vóór 15.00 uur besteld en betaald zijn middels iDeal of overboeking.
Onze bestellingen worden verzonden middels brievenbuspost en pakketpost. Kleine bestellingen (max. 3 producten) worden middels brievenbus post aangeboden. Overige bestellingen die niet door de brievenbus passen, worden als pakket verzonden.
Bestellingen naar België uitgezonderd met een levertijd van maximaal 14 werkdagen.

7.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 10 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

7.3 Chennai Originals is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Chennai Originals gedragen. Chennai Originals verplicht zich wel de consument hiervan per elektronisch bericht op de hoogte te brengen.

Artikel 8 - Afzetgebied
Op dit moment worden de producten geleverd aan kopers in Nederland en België. Chennai Originals zal ook leveren aan een adres daarbuiten, maar behoudt het recht per bestelling te onderzoeken of en tegen welke voorwaarden en verzendkosten geleverd kan worden.

Artikel 9 – Veilig betalen
9.1 Chennai Originals biedt de volgende manieren aan om op een veilige (SSL) wijze elektronisch te betalen:

9.2 iDEAL: Voor Nederlandse kopers is het mogelijk om via iDEAL te betalen. iDEAL is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de koper een betaling uitvoeren.
Stap 1: De koper kiest bij het bestellen op Chennai Originals voor iDEAL als betaalmethode.
Stap 2: De koper kiest de bank waarbij hij een betaalrekening heeft.
Stap 3: De koper bevestigt de betaling via de beveiligingsmethode van Internet Bankieren van de desbetreffende bank.
Stap 4: De betaling wordt direct verwerkt.

9.3 Middels vooruitbetaling. Bestellingen worden pas in behandeling genomen wanneer het verschuldigde bedrag betaald is (optie voor bestellingen uit België).

Artikel 10 - Annulering koopovereenkomst
10.1 Wanneer je niet tevreden bent over een of meerdere van de bestelde artikelen, dan kan je het artikel of de artikelen terugzenden. Gedurende 14 dagen na ontvangst van de door Chennai Originals geleverde producten op het afleveradres heeft de koper het recht om de koopovereenkomst te ontbinden.
Hiertoe dient de koper binnen 14 dagen na ontvangst van de producten op het afleveradres de zaak aan te melden bij: info@losseboxershorts.nl of op de retourneren pagina. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de producten komen voor rekening van de koper.
Ingeval van ontbinding heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan Chennai Originals betaalde. Chennai Originals dient uiterlijk binnen 30 dagen na de annulering of ontbinding dit bedrag terug te storten.

Retourzendingen
Voor een retourzending dien je eerst contact op te nemen met de klantenservice.

E-mail: retourneren@losseboxershorts.nl. Hier voor kan ook het retourformulier gebruikt worden.
U krijgt binnen één werkdag een antwoord van onze klantenservice.

Ruilen
Voor het ruilen dien je eerst contact op te nemen met de klantenservice.
E-mail: retourneren@losseboxershorts.nl. Hier voor kan ook het retourformulier gebruikt worden.
U krijgt binnen één werkdag een antwoord van onze klantenservice.

10.2 Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van:
a) gedragen boxershorts anders dan gepast
b) boxershorts voorzien van vlekken
3)beschadigde boxershorts bij welke aannemelijk kan worden gemaakt dat consument
boxershort gedragen, of voor andere doeleinden gebruikt heeft.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
Voor directe of indirecte schade veroorzaakt door een door ons geleverd artikel is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het betreffende product.

Artikel 12 - Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Chennai Originals en de koper is Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.

Artikel 13 - Nederlandse tekst prevaleert
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 14 - Persoonsgegevens
14.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Chennai Originals nageleefd. De koper heeft de mogelijkheid, indien de koper zich heeft geregistreerd, om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper, indien geregistreerd, door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het "persoonlijk" gedeelte van losseboxershorts.nl.

14.2 Chennai Originals zal de door koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang worden bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen in geen geval gegevens aan derden verstrekt worden.

Chennai Orginals / losseboxershorts.nl
Datum: januari 2014

Copyright ┬ę 2013 Whow! Communicatie